Marketing svetovanje​

Izvajati trženja znotraj podjetja ni enostavno. Koordinirati je potrebno interne resurse, ki znajo zaradi velike količine zadolžitev izgubljati fokus, uskladiti je treba agencije, ki znajo zaradi premajhnega števila plačanih ur izgubljati rdečo nit, končno pa je treba vse skupaj natančno meriti, kar zaradi drugih nalog izgublja pomen.Razlogi, zakaj imajo podjetja težave pri vzpostavitvi in izvajanju učinkovitega spletnega marketinga, so različni, pogosto pa se osredotočajo na manjkajoče sisteme in procese, ki bi omogočali redno ukvarjanje s kampanjami oz. nam pomagali ugotoviti, da manjkajo merjenje ali pa procesi, ki bi zmerjene podatke spremenili v realno izvedljive ukrepe.
Vse to še najlažje naredi zunanji svetovalec, ki podjetju pomaga pri marketingu. Ker ni vključen v vsakodnevne naloge, ki običajno preplavijo sodelavce in sodelavke, se lahko osredotoči na pripravo sistemov, ki zagotovijo učinkovitost. Ravno zato, ker je izven »zanke vsakodnevnega dela«, lahko na posamezne kanale gleda iz perspektive njihovega vključevanja v druge kanale, kako se prekrivajo in kako se integrirajo v krivuljo nakupnih procesov različnih ciljnih skupin in njihovih potreb. Pogled od daleč na vse procese je tisti, ki lahko zagotovi, da nove kanale in preizkuse izvedemo samo takrat, ko imajo potencial, da pozitivno vplivajo, ne pa da testiramo čisto vse, kar smo prebrali na naključnem blogu »10 best growth-hacks«.
Marketing ne more delovati sam, ampak mora biti v močno povezan s produkti in poslovnimi cilji podjetja, vendar oglaševalcem pogosto manjka razumevanje poslovnih ciljev in strategij, ki stojijo za podjetjem. Razpon razumevanja poslovnih metrik, ki se povezujejo z marketinškimi metrikami, je velik, od osnovnega CPA prek churna do EBIDTA in nazaj prek drugih metrik. Resno razumevanje metrik in procesov, ki ga sestavljajo, komaj omogoča poglobljeno razumevanje oglaševalskih in marketinških kanalov in njihov medsebojni vpliv ter vpliv na poslovanje podjetja. Tukaj se pokaže razlika med tržnikom, ki bo prestavljal CPC, in tržnikom, ki bo povečal EBIDTA in tako resnično vplival na uspešnost podjetja.

Pomagam vam lahko do večjega dobička